"Agroseme - Panonija" AD Subotica
mail:
office@agroseme.rs

web sajt:
www.agroseme.rs
www.agroseme.co.rs

Registarski broj: 8240002553
Poreski broj:
100849337
Šifra delatnosti:
01110
Maticni broj:
08049327
PDV:
125356792